Politika zasebnosti

Politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih ENJO zbira o vas, ko se naročite na šolo eko čiščenja.

Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR je:

ENJO Slovenija
ENJO, Alenka Kügerl s.p.
Koroška cesta 94, 2000 Maribor
sola@enjo.si, 041 471 061

Osebni podatki in namen njihove obdelave

V kolikor želite da se pri vas izvede šola eko čiščenja, vas prosimo, da izpolnite obrazec/prijavo/ in s njeno potrditvijo posredujete ENJO naslednje kontaktne podatke:

Ime
Priimek
Naslov
e-poštni naslov

ENJO spoštuje vašo zasebnost in je zavezan, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov ravna skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo.

Osebne podatke, ki nam jih posredujete, obdelujemo spoštljivo in z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov podate s tem, ko se na spletni strani www.ocistimo.info na spletni povezavi »odjava« kliknete »pošlji«/»prijava«. Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknete preko elektronske pošte na naslov: sola@enjo.si. V primeru umika soglasja bomo vaše zbrane osebne podatke izbrisali v skladu z veljavnimi pravili varstva osebnih podatkov. Morebiten umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil umik podan.

Vaše pravice

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pozabe«), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora. Vaše podatke lahko kadarkoli pregledate ter spremenite preko elektronske pošte na naslov: sola@enjo.si. Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu:
Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta:gp.ip@ip-rs.si).

Čas hrambe osebnih podatkov

ENJO hrani vaše osebne podatke toliko časa, kolikor je to potrebno za namen pošiljanja vsebin, na katere ste se prijavili oz. naročili. V primeru, da ne želite več prejemati vsebin s strani ENJO in se od njih odjavite ali v primeru, da umaknete svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov za ta namen, bomo vaše podatke v sistemu ENJO izbrisali in vaših podatkov več ne bomo uporabljali za ta namen.
Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno sektorsko zakonodajo (npr. zakonodaja s področja davkov, računovodstva). V primeru, ko veljavna sektorska zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, ENJO izbriše osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega obveznega roka.

Slike von Robert Balog auf Pixabay

Slie von cm_dasilva auf Pixabay