Obvarujte
svoje
telo!

Dermalna absorpcija je prenos kemikalij
z zunanje površine kože v njene plasti in s tem v telo.

Mnoge sestavine čistil in razkužil imajo škodljiv vpliv na zdravje. Študije kažejo, da lahko pride do absorpcije kemikalij skozi kožo, ne da bi jih delavec opazil, in v nekaterih primerih lahko to predstavlja najpomembnejšo nevarnost za zdravje.
Delavci morajo zato upoštevati pravila za ravnanje s takimi snovmi:
• čistila je treba hraniti samo v posodah, ki so take oblike ali imajo tako oznako, da vsebine nikakor ni mogoče zamenjati za živilo.
• Pri uporabi nevarnih čistil je treba nositi varovalno opremo. Osebna varovalna oprema mora vključevati varovalne maske ali varovalna očala, ter po možnosti varovalno opremo za zaščito dihal, varovalne rokavice, gumijasti predpasnik in varovalne čevlje.
• Zagotoviti je treba navodila za ravnanje z nevarnimi čistili, s katerim se opredeli nevarnost za ljudi in okolje ter potrebni preventivni ukrepi, vključno z varnim načinom ravnanja.
VIR: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu – http://osha.europa.eu

Ergonomska orodja za čiščenje brez kemikalij

Rešitev za vse površine

Vlakna ENJOtex so osnova za v svetu najboljšo zeleno metodo na področju čiščenja. V tekstilni regiji v Vorarlbergu izdelujemo tkanine s različnimi tkalskimi postopki, ki jih nato kombiniramo za točno določen namen in površino, pri tem ni treba sklepati nobenih kompromisov, saj zanesljivi dolgoletni kader skrbi za vrhunsko kakovost. Od nežnih vlaken do robustnih tkanin z visokim čistilnim učinkom. Vsak naš izdelek je plod znanja, ročnih spretnosti in predanosti naših sodelavk in sodelavcev. Kakovost materialov in do podrobnosti premišljen dizajn se vidi, čuti in doživi pri vsakodnevni uporabi.

Večino nezgod pri delu je mogoče preprečiti z ergonomskim osnovnim sredstvom (orodjem), dobrim rokovanjem in nadzorom ter učinkovitim usposabljanjem.

Prednosti metode ENJO

  • Varovanje površin zaradi nežnih tekstilnih vlaken in niti.
  • Drobna vlakna prodrejo v vsako poro, vežejo na sebe umazanijo in jo zadržijo, tako ostanejo površine čiste in suhe.
  • Dolga uporabnost visokokakovostnih materialov.
  • Varovanje kože – samo tkanina in voda.

Šest krat čistejše površine

Verjamemo, da čiščenje ni povezano s kemikalijami. ENJO to dokazuje že več kot 30 let. ENJOtex vlakna odstranijo umazanijo na površini in globoko iz vseh por. Test čistosti je znanstveno potrjen in se je med drugim izvajal tudi s svetlobnim testom. Neodvisni zdravstveni inštitut dežele Voralberg priporoča in spodbuja metodo ENJO za doseganje optimalnih rezultatov čiščenja.