Članek v časopisu v Ålandu

Septembra 2007 je bil objavljen članek “Aland kan bli kemikaliefritt” (“Åland lahko osvobodimo kemikalij”).

“Johannes Engl je za nekaj dni obiskal Åland, da bi s svetovalci izmenjal izkušnje o izdelkih ENJO. Åland je v svetu številka dve, kar se tiče čiščenja brez kemikalij. Le majhen korak jih loči od tega, da bodo vsi prebivalci Ålanda čistili popolnoma brez kemikalij. 50 % gospodinjstev v Ålandu namreč uporablja izdelke ENJO. Tukajšnji prebivalci so zelo okoljsko ozaveščeni. Zasebni domovi, podjetja, šole in vrtci, izdelki ENJO se uporabljajo povsod. Nekateri celo pri gradnji hiše uporabljajo samo materiale brez kemikalij.”

“Za cilj smo si zastavili vse hiše osvoboditi kemikalij”, pojasnjuje Marita Sjögrenov, vodja prodaje v Ålandu. “Izdelke prodajamo na predstavitvah, ki so kot učne ure o čiščenju brez kemikalij.” Åland osvobodite kemikalij in naj postane vzor za ves preostali svet! Johannes Engl je povedal, da je njegov oče med drugim sanjal, da bi celi otoki delovali brez kemikalij. ENJO ni le čiščenje brez kemikalij, temveč tudi učinkovito trajno varovanje okolja.

časopisni članek v Ålandu

Åland, september 2007

Članek v časopisu National Trade Union Council
OFTAMED