Brez potrebe
po veliko
izdelkih!

Celoten inventar v enem kovčku!

Težave in izivi običajnega čiščenja

 • Imate velike stroške hranjenja
 • Redno morate beležiti zaloge in obnavljati le te, kupovati
 • Redno izobraževati ravnanje z nevarnimi snovmi
 • Imeti morate velike skladiščne prostore in pravilno skladiščenje nevarnih kemikalij
 • Redno morate usklajevati delovanje z zakonskimi spremembami
 • Inflacija in veliki stroški dela
 • Transport velikih količin kemikalij, pripomočkov, orodja, ipd.

Ljudje preživimo v zaprtih prostorih 90% časa.

Dobra kakovost zraka v stavbah na dolgi rok odločilno vpliva na naše dobro počutje in zdravje. Pogosto se ne zavedamo, da obstajajo številni izvori škodljivih snovi, ki tudi v majhnih količinah zelo negativno vplivajo na počutje, koncentracijo, medsebojne odnose, zavzetost pri delu ter s tem zmanjšujejo skupne delovne dosežke in osebno zadovoljstvo v kolektivu. Še posebej nevarne so količine aeroslov v vedno bolje toplotno in zvočno izoliranih prostorih. Zaradi tega dejstva se v novogradnjah in v obnovljenih objektih vedno pogosteje izvajajo preverjanja higiene zraka. Obstajajo merila za najvišje dovoljene, za zdravje še primerne vrednosti.

ZELENO, trajnosto čiščenje

Osnovni paket ENJO zadostuje za leto do dve profesionalenega negovanja brez skrbi, brez nakupov

 • Osnovni paket vam prihrani do 40% denarja v prvem letu
 • V nadaljnih šestih letih se vam bodo stroški zmanjšali za 60%
 • Poskrbeli boste za boljše delovni pogoje zaposlenih
 • Dvignili boste družbeno odgovornost v podjetju
 • Manj bo bolniških dopustov
 • Enostavnejše čiščenje, negovanje
 • Zmanjšanje dnevnega tovora
 • Manjši inventar, birokracija, logistika in manj skladiščenja
 • Izdelki se vrnejo, feciklirajo, barvni indikator vas opozori na izgubo učinkovitosti krpe

ENJO pomeni aktivno zaščito delovnega okolja, saj omogoča veliko zmanjšanje porabe vode in skoraj v celoti odpravi uporabo kemijskih čistilnih sredstev. Osebje, ki je zadolženo za čiščenje, od prvega trenutka naprej praktično ni več v stiku s čistili.

Hitro opravi svoje delo v prostorih strank, negovanje je bolj zdravo, ne vdihuje hlapov čistil, kemikalij. Izdelki zadostujejo strogim HACCP kriterijem. – Z metod ENJO podpirate zeleno EU strategijo.